ДЕРЖАВНА УСТАНОВАДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського НАМН України"ім. Л.В.Громашевського НАМН України"
НОВИНИ
Сьогодні Інститут - головна наукова установа, яка визначає науково-обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є провідним закладом з вивчення вірусних,бактерійних та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, розробки нових методів дезінфекції; з удосконалення, розробки та впровадження нових методів діагностики, профілактики та лікування інфекційних хвороб.

В клініці Інституту функціонують наукові відділи вірусних гепатитів та СНІДу, Центр інфекційних уражень нервової системи.

Теоретичні розробки фахівців Інституту використовуються при створенні наказів МОЗ України, постанов Верховної Ради, Ради Національної Безпеки і Оборони України.

Today our Institute is a chief scientific institution, which defines science-based policies in the field of epidemiological prosperity and tactics of the struggle against infectious diseases in Ukraine. Institute is the leader of the studying of viral, bacterial and parasitic diseases, including viral hepatitis, HIV-infectious, intestinal infectious, vaccine preventable diseases, development of new methods of disinfection and in the improvement, development and implementation of modern methods of diagnostics, prevention and treatment of Infectious diseases.

In the Institutes Clinic are scientific departments for studying of viral hepatitis and HIV-infection.

Theoretical developments Institute’s experts are used for Ministry of Health orders, rulings of the Supreme Council of Ukraine and the National Security and Defense Council of Ukraine.
Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»
Вакцинний саміт
"Державна політика в Україні щодо імунопрофілактики: аналіз стану, шляхи удосконалення"
Участь в «Point prevalence survey of healthcare - associated infections and antimicrobial use in European acute - care hospitals»